Jdi na obsah Jdi na menu
 


Disk

Dr. Gudrun Lenz

Dr. Gudrun Lenz se narodila v roce 1956 v Chemnitz a věnoval se aktivně hodu diskem. Působila jako starší lektor vrhačských disciplín na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu. Zabývala se  studiem problémů techniky a vývojem techniky vrhačských disciplín.

Kinogram techniky hodu diskem

Sumář:

Z technického pohledu je hod diskem určen:

a)      dlouhým úvodním nápřahem, který vytváří první zkroucení mezi boky, rameny a odhodovou paží a vytváří podmínky pro dlouhou dráhu akcelerace. (prodlužuje dráhu působících sil – dráhu akcelerace)

b)      efektivní startovní postavení, jež zahajuje otočku a jehož výsledkem je počáteční zrychlení vrhače s náčiním, umožňuje dynamickou přípravu k rotační fázi

c)      plochou otočkou v co nejkratším možném čase při zachování torze těla

d)      efektivní přechodová fáze  s minimálním zpožděním mezi došlapem pravé a levé nohy

e)      explozivní odhodovou  fázi, která je zajištěna předáním maximální možné rychlosti náčiní.

Pohybový řetězec:

Startovní postavení.

            Vrhač stojí napřímen s koleny mírně pokrčenými v zadní části kruhu, zády k odhodu. Nohy jsou mírně rozkročeny na šířku o něco větší než je šíře ramen. Nářadí – disk je držen tak, že poslední články prstů odhodové paže drží disk pod hranou kovové obruče disku. Palec je natažen, leží na horní ploše disku a stabilizuje polohu. (hrana disku leží mírně proti paži a paže loktem míří mírně ven a vpřed) Zápěstí není příliš ohnuto.  Držení je uvolněné a svalstvo paže  musí dovolovat volný pohyb paže v širokém rozsahu

Úvodní nášvih..

            Přípravný nápřah uvede náčiní – disk do startovní pozice, která posléze umožňuje dlouhou akcelerační dráhu. Úvodní nápřah by měl být jednoduchý a účelný. Po uvolněných nápřazích se odhodová paže ocitá vzadu za ramenem, jeho výši. Toto je spojeno s přesunem těžiště nad mírně pokrčenou pravou nohu ( z pozice praváka), zatímco hlava a pravý bok se vytáčí jen mírně doprava. Zpevnění pravého boku zajišťuje zkroucení mezi osou ramen a boků. Mezitím pokračuje přípravný pohyb . Levá pata se vytáčí (noha je na špičce) a levá noha se vytáčí  ve směru pohybu. (L-1)

Otočka

Otočka začíná dvouoporovou fází a dynamická práce obou nohou začíná úvodní akceleraci systému vrhač – disk. Tato fáze zabírá asi 35% celkového času hodu. Otočka začíná snížením těžiště pokrčením dolních končetin. S tímto pohybem se také otáčejí chodidla

doleva. Zvlášť důležité je aktivní vytočení levé nohy na špičce s úplným přenesením těžiště nad pokrčenou levou nohou. Mezitím je nářadí vedeno vzad (ve směru pohybu levé dolní končetiny) mírně pod horizontálu.

            Zpoždění trupu a velké části zkroucení v konci dvouoporové fáze končí, když levé rameno je v pozici vzadu za levým kolenem. (L-14)  Mírné zpoždění zvedání  pravé nohy, které vede k začátku jednooporové fáze a pokrčení nohy, umožňuje vytvoření napětí ve svalech dolních končetin a zajišťuje podmínky pro následující silný švih pravé nohy. Jakmile se pravá noha zvedne, začíná jednooporová fáze.  To napomáhá k extenzivní akceleraci celého systému (tělo – disk) a také připravuje následný přeskok (turn – jump). Tato fáze zabírá asi 30% celkové doby hodu a je jednoduchá a relativně dlouhá.

            Aby zkroucení trupu bylo dobré (spíše udrženo), disk by měl být viditelně vzadu za tělem. Horní část těla zůstává napřímena nebo je mírně vpřed. Váha těla v této fázi je na mírně pokrčené levé noze (100 – 110 stupňů), která se otáčí dále ve směru hodu.

            Za účelem vytvoření velké uhlové rychlosti – předcházející velké akceleraci  sníženého těla a dalšího vytváření torze – pravá noha švihá v širokém a plochém oblouku kolem levé nohy. Pak pravé koleno vede pohyb, až do doby kdy levá noha opouští plochu kruhu. Dále „nižší noha“ (lower leg ?) je převedena vpřed a dolů s aktivním došlapem tak, že chodidlo je otočeno vpřed ve směru hodu. (L-4)

            Když bylo otočení levé nohy dosaženo (dokončeno) vrhačova tvář je zcela otočena do směru hodu, překročení začíná nízkým  pohybem z levé nohy (neúplně napjatou nohou) Tato pohybová fáze zajišťuje zkroucení mezi sníženým tělem, trupem a odhodovou paží jako základ pro explozivní hod. Je zajištěna nízkým pohybem těla vpřed s náčiním. Odhodová paže by měla proto, v průběhu otočky, držena vzadu, zatímco pravá noha spolu s otočením chodidla dovnitř je dynamicky přenesena vpřed na zem. (došlapuje)

            Podpůrná a neakcelerační fáze by měla být ukončena co nejrychleji (snažení by nemělo být delší než 10% celkového času, tj. 0,15 sec) prací pro vyšší úhlovou rychlost. To ulehčuje rychlé přenesení levé nohy a volné paže blíže k tělu s následným snížením setrvačnosti a zvýšením úhlové rychlosti..(L-4;L-5)

Přechodová fáze

            Přechodová fáze (L-5) začíná se silně pokrčenou pravou nohou (100 stup.). V této fázi po absorci  akceleračních negativních sil následuje pozitivní akcelera Odhodová paže je vědomě držena vzad tak, že silné zkroucení mezi sníženým tělem, jak „spěchá“ vpřed, a odhodovou paží je to hlavní.

            Nezbytností proto je, že jak pravá noha došlapuje tak levá noha  v tomto okamžiku se zcela zvedá nebo je již zvednuta. (L-17)

            Zkroucení je vytvářeno pomocí levé paže , která je držena vzad proti směru hodu – v opačném „pólu“ k akci pravé nohy, která se otáčí a je vedena do směru hodu.

            Trvání přechodové fáze by nemělo být delší než 10-12 % celkového hodu. Došlap levé nohy (mírně ohnuté, s pevným kotníkem) by měl následovat okamžitě ( ne více než 0,2 sec.) po pravé noze, za účelem zajištění rychlého přechodu do odhodové fáze.

Odhodová fáze .

V průběhu odhodu je disk urychlován k jeho konečné rychlosti úhlem nejméně 270 stup. (přetočením těla, ramen a paže poz. překladatele). (L 18 – 24) To vyžaduje, aby ramena byla ještě přímo nad pravou nohou, když levá noha došlapuje na zem.Odhodová paže by měla být ještě viditelně za trupem a měla by být pouze mírně pod rovinou ramen.

Konečná rychlost disku je výsledkem explosivní rotace a extenze kolem fixované levé strany těla.. Začíná dynamickou změnou (extenzí) stále ještě mírně pokrčené pravé nohy a pokračuje společně s touto postupnou extenzí a postupnou akcí trupu, ramen a paže. Osa ramen by měla být mezitím držena vzpřímeně (jak je to jen možné). Když pravé koleno (drženo v optimálním úhlu okolo 130 – 140 stup.) je otočeno do směru hodu a osa pánve je v pravém  úhlu ke směru  hodu. Odhodová paže by měla být ještě vzadu (směřuje proti směru hodu) a disk je v nejnižším bodu odhodové dráhy. (L -7 až 9; 19-20).

Sklon dráhy disku by měl korespondovat se směrem hodu. Levá noha nyní slouží jako opora společně se zpevněným kolenem. Pravé koleno se napíná, když je otočeno do směru hodu. Levá paže, v zátahové fázi, aktivně napomáhá „odvíjení“ vzpřimujícího se těla  a potom   aktivně zpomaluje rotaci ramen (brání přetočení), když je osa ramen kolmo k odhodu (L 9-11)

            Uvolnění (vypuštění) disku by mělo být ve výši ramen a při plné extensi dolních končetin a bez ztráty opory (kontaktu nohou s podložkou), aby nebyl zkrácen odhodový oblouk (L-11) Rychlý pohyb těla je „kontrolován“ rychlou výměnou nohou .